KS/HMS-SYSTEM FOR RÅDGIVENDE INGENIØRER

Utviklet sammen med RIF og COWI

Les mer om vårt verktøy for å dokumentere KS enklere: Digitale kontroller

Krav til styringssystem

Kontraktskrav
Ved signering av kontrakter innenfor bygg og anlegg kreves det at man har et dokumentert kvalitetsstyringssystem som er innarbeidet og brukes i bedriften.

Loven stiller krav om styrings- og kvalitetssystem
Plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven (byggherreforskriften og internkonrollforskriften)  stiller spesifikke krav til styringssystemet. Styrsys tilfredsstiller disse kravene.

Miljøsertifisering
Styrsys tilfredsstiller krav til miljøstyring og sertifisering.

Sentral godkjenning
Styrsys tilfredsstiller minstekravene til sentral godkjenning. Styrsys har en egen hjelpeside for prosessen med sentral godkjenning.
Styrsys - KS HMS system for bygg- og anleggsbransjen

 

Styrsys er anbefalt av RIF, men benyttes også av bedrifter, som ikke er RIF medlemmer.

Styrsys på WEB er basert på RIFs dokumentbaserte kvalitetssystem og styringssystem.

Styrsys er anbefalt kvalitetssystem for RIF medlemmer:

Utviklingssjef RIF

Hva som kreves for å bli godkjent av RIF:  

Se instruks for RIFs Godkjenningsråd

Rådgivende Ingeniørers Forening - Godkjenningsråd

 

KS/HMS-SYSTEM FOR RÅDGIVENDE INGENIØRER

Utviklet sammen med RIF og COWI

Les mer om vårt verktøy for å dokumentere KS enklere: Digitale kontroller

Krav til styringssystem

Kontraktskrav
Ved signering av kontrakter innenfor bygg og anlegg kreves det at man har et godt kvalitetsstyringssystem som er innarbeidet og brukes i bedriften.
Loven stiller krav om styringssystem og kvalitetssystem 
For bedrifter som har fått innvilget sentral godkjenning etter plan og bygningsloven så stiller loven krav til at bedriften har et godt styringssystem som er innarbeidet og brukes av bedriften i sitt daglige arbeide.

Byggherreforskriften for prosjekterende innenfor bygg og anlegg
Byggherreforskriften krever at man har system for kvalitet og oppfølgning.

Miljøsertifisering
Bedrifter som har fått innvilget miljøsertifisering vil bli stilt overfor krav om internkontroll og styringssystem fra de kunder som de inngår kontrakter med.

Helse miljø og sikkerhet
Bedrifter som produserer en vare eller tjeneste skal utføre sin egen internkontroll HMS-arbeide, uavhengig om virksomheten har hovedansvar eller er underleverandør på en bygge- eller anleggsplass hvor HMS-arbeidet er ivaretatt.

Styrsys er anbefalt av RIF

Styrsys på WEB er basert på RIFs dokumentbaserte kvalitetssystem og styringssystem. Rådgivende Ingeniørers Forening

Styrsys er anbefalt kvalitetssystem for RIF medlemmer.  Kontaktperson RIF:Utviklingssjef RIF

Hva som kreves for å bli godkjent av RIF:  Se instruks for RIFs Godkjenningsråd

Om Styrsys

Styrsys portalen er et webbasert styringssystem analysert av NEMKO for ISO9001 og ISO14001.

 • Støtteverktøy for å oppnå sentral godkjenning​. Dekker krav til miljøstyring og sertifisering for rådgivende ingeniører
 • Inneholder styringsdokumenter for HMS og KS
  • I henhold til krav gitt i
   • Plan- og bygningsloven
   • Arbeidsmiljøloven
    • Byggherreforskriften
    • Internkonrollforskriften
  • ​Inneholder dokumenter som
   • Kvalitetsplaner
   • Kontrollplaner
   • Leveranseplaner
 • Sentrale oppdateringer i forskrifter, standarder og lovverk gjøres tilgjengelig for kundens installasjon
 • Maler for fagdokumenter og sjekklister
 • Bistand til å flytte filer fra dagens KS-system til Styrsys
 • Bistand fra fagrådgiver i etableringen og etter kundens behov
 • Passordbeskyttelse og sikker innlogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning
 • Strukturen i Styrsys tilpasses den enkelte bedrift
 • Brukervennlig verktøy for redigering. All informasjon relevant for de ansatte kan legges ut i portalen. Nyttige hjelpemidler, lenker, nytt og nyttig
 • Støtte for registrering av avvik og forbedringsforslag
 • Statistikk som viser bruk av systemet. Revisjonshistorikk av dokumenter og filer.