top of page
Styringssystem for Rådgivende Ingeniører
 • Dekker krav til kvalitetsstyring, miljøstyring og internkontroll

 • Utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • RIF-medlemmer får rabatt ved kjøp

 • Styrsys er et standardsystem med støtte for 30 fag og 7 kontrollområder

 • I Styrsys kan du enkelt forvalte dokumentasjon relevant for fag og oppdrag

 • Styrsys er skybasert og driftes av norsk driftsleverandør

RIF logo_edited.jpg
Kundehistorie
ISO_Standard.jpeg

POWERON AS

Siden oppstarten I 2015 har PowerOn hatt betydelig vekst og behovet for et strukturert og brukervennlig styringssystem ble klarere og klarere. PowerON er ISO 14001 og 9001 sertifisert, og dette var også en vesentlig faktor i valget av styringssystem.  Vi så på flere veletablerte systemer før vi endte opp med Styrsys fra ITassist.

 

Vi så etter et system som kunne inkludere våre prosesser og instrukser på en effektiv måte.  Avvikshåndtering var også et krav. Presentasjonen av løsning, muligheter for oppgradering og tilpasning gjorde at PowerON valgte å gå med ITassist. Når prisen også er meget konkurransedyktig, gjorde dette avgjørelsen enda enklere.

 

Det har vært god støtte og tilpasning i implementeringsfasen og vi hår fått det utseende vi ønsket sammen med funksjonalitet.

PowerON ble resertifisert i september 2022 og bestod med glans og fikk skryt av styringssystemet vårt og hvordan våre prosesser nå er tilgjengelige for alle ansatte. Revisor ønsket til og med kontaktinformasjonen til ITassist, da han var meget imponert av løsningen.

-Roar Haaland Johansen, Salg/Marked-

Produkt
Innhold og struktur
Kvalitetsportal
 • Din egen kvalitetsportal

 • Versjonsstyring av dokumenter

 • Brukere rollestyres

 • Web- og skybasert

 • Dynamiske ISO baserte avvikskjema

 • Prosessbasert flytskjemamotor

Struktur
 • Tilpasset rådgivende ingeniørbedrifter

 • Delt inn i oppdragsstyring, myndigheter, fagområder, kontrollområder m.m.

 • Fag- og kontrollområder tilpasses den enkelte bedrift

 • Mappestruktur for å vedlikeholde KS-dokumenter 

Innhold
 • Har godt dekkende dokumenter når det gjelder

1. Prosjektstyring/Oppdrag

2. Offentlig regelverk
3. Kvalitetsledelse (ISO 9001)
4. Miljøstyring (ISO 14001)

 • Definerer ledelsens ansvar

 • Definerer krav fra Myndighetene

Hva du oppnår
Hva du oppnår
 • System som veileder din bedrift i KS-arbeidet

 • System for å samle fagdokumenter med dokumenthistorikk

 • System som dekker RIF sine godkjenningskriterier 

 • System som er analysert av NEMKO for ISO 9001 og 14001

 • System for å dokumentere utført KS

 • Din bedrift får beskrivelse av KS-systemet til dokumentasjon i tilbud/anbud eller ved søknad om sentral godkjenning

Referanser
Referanser
ISO_Standard.jpeg

Dagfin Skaar AS

"Vi har i dag et system som vi er meget godt fornøyd med og som er oversiktlig og brukervennlig for våre ansatte. Styrsys ivaretar alle myndighetskrav og er et styringssystem som egner seg veldig bra for rådgivere."

Øyvind Skaar - Daglig leder

Øyvind Skaar - Dagfin Skaar AS

Løvlien Georåd AS

"Ved å benytte Styrsys har vi fått en bedre struktur på vårt faginnhold og et intranett hvor all bedriftsrelatert informasjon er samlet. For den ansatte er det enklere å finne informasjon i en felles fagportal"

Kristoffer Rabstad - Daglig leder

Kristoffer Rabstad - Løvlien Georåd

Grunnteknikk AS

"Vi er svært tilfreds med løsningen, og den er nøkkelen for oss, til å holde orden på kvalitetsarbeidet i Grunnteknikk"

Geir Solheim - Geoingeniør

Geir Solheim - Grunnteknikk
Priser Styrsys
Ordinær pris for RIF medlemmer (for ikke RIF medlemmer tilkommer 20%):
Ansatte
Pris Vedlikehold
Pris Etablering
1 Ansatt
NOK 500/ måned (ekskl. mva)
NOK 10.000 (ekskl. mva)
2-4 Ansatte
NOK 750 / måned (ekskl. mva)
NOK 15.000 (ekskl. mva)
5-9 Ansatte
NOK 1.000 / måned (ekskl. mva)
NOK 20.000 (ekskl. mva)
10-25 Ansatte
NOK 1.250 / måned (ekskl. mva)
NOK 25.000 (ekskl. mva)
26-50 Ansatte
NOK 1.500 / måned (ekskl. mva)
NOK 30.000 (ekskl. mva)
51+ Ansatte
Be Om Tilbud
Be Om Tilbud
Priser
Kontakt oss
Kontakt oss
Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Send forespørsel
Send inn forespørsel om din bedrift ønsker en nærmere presentasjon.

Takk for at du sendte inn!

Demo
bottom of page