Ing. Rasmussen & Strand AS velger Styrsys

Nye KunderNyheterADMIN19 May 2016

Ing. Rasmussen & Strand AS velger Styrsys som sitt styringssystem for bedriften.

Ing. Rasmussen & Strand AS er rådgivende ingeniører innen elektroteknikk. Firmaet ble etablert i 1955 og er et frittstående, uavhengig rådgivende ingeniørfirma.

 

De er et av de større elektrotekniske rådgivnings-firma på Østlandet og har 17 ansatte, hvorav 16 sivilingeniører/ingeniører. Mange har montørsertifikat.

 

Firmaet holder til i egne lokaler på Skøyen i Oslo. De har satset sterkt på å følge den teknologiske utviklingen, og 3D visualisering har blitt en viktig og helt naturlig del av prosjektering. I tillegg til Autocad benytter de Novapoint til prosjektering og tegning i 3D.

 

Ing. Rasmussen & Strand AS  er i forkant av den tekniske utvikling av installasjoner i bygg, tunnel og veganlegg.

 

Firmaet er medlem av RIF og ansvarsforsikret gjennom foreningen.