Sivilingeniørerne Nordbø & Seglem AS velger Styrsys

Nye KunderNyheterADMIN19 May 2016

 

 

 

 

Vi har gleden av å kunne fortelle at Sivilingeniørerne Nordbø & Seglem AS har valgt Styrsys som sitt styringssystem for bedriften.

 

Sivilingeniørerne Nordbø & Seglem AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma med byggteknikk og prosjektadministrasjon som arbeidsområde. Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Haugesund og har en spennende og variert oppdragsportefølje.

 

S I V I L I N G E N I Ø R E N E

NORDBØ & SEGLEM AS

Øvregaten 124

Postboks 222, 5501 HAUGESUND