Ose Ingeniørkontor AS velger Styrsys

Nye KunderNyheterADMIN19 May 2016

 

 

 

 

Ose Ingeniørkontor velger Styrsys som sitt fremtidige styringssystem for HMS og KS.

Hovedtjenestene er innenfor Bygge- og Anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon og Taksering av fast eiendom.
Ose Ingeniørkontor AS er rådgivande ingeniørar med kontor i Ørsta, underkontor i Ålesund og Nordfjordeid.
Ose Ingeniørkontor vart etablert allereie i 1962 av ingeniør Magnar Ose, og har slik langt over 50 års historie innan alle typar bygg- og anleggsrådgiving på Sunnmøre.  

Ose Ingeniørkontor AS er heileigd lokalt av Trond Ose, Tor Egil Meland og Jonas Reitan som i lag med sine tilsette har utvikla og tredobla føretaket seinare år.  
Med 16 tilsette, derav fem sivilingeniørar og elleve ingeniørar, takstmenn og teiknarar, er kontoret størst på Søre Sunnmøre innan si verksemd.