Lars Myhre Østfold AS har valgt Styrsys som sitt styringssystem.

Nye KunderNyheterADMIN17 June 2016

Lars Myhre Østfold AS har valgt Styrsys som sitt KS/HMS system.

Lars Myhre Østfold AS er et rådgivende ingeniørfirma innen VVS-teknikk med tilhold i Sarpsborg. Bedriften har lang og bred erfaring innen de tradisjonelle VVS - fagområder og har blant annet kompetanse innen innemiljø, energiteknikk, varmepumper, kuldeteknikk, samt tekniske tilstandskontroller. Firmaet ble etablert i 1989 som et datterselskap til Lars Myhre AS i Oslo.

De ansatte har lang fartstid i bransjen, og vår målsetting er å hjelpe byggherrer og byggutviklere til å utforme moderne bygninger ut fra helhetsbetraktninger som ivaretar samspillet mellom bygget, bruken og teknikken. Lars Myhre Østfold AS er i dag 5 ansatte.

Lars Myhre Østfold AS utfører oppdrag for industrien, det offentlige og private.
Firmaet ble medlem i RIF - organisasjonen for rådgivere i 2002.