Pro Integrated Management AS har valgt Styrsys

NyheterADMIN15 September 2017

 

Vi har gleden av å meddele at Pro Integrated Management As har valgt Styrsys.

Pro Integrated Management AS er et spesialfirma med høy kompetanse innen ITB, SD/automatisering, FDV, VVS og klimateknikk, Eiendomsdrift, LCC, tekniske kompliserte systemer som innen sykehus. Gründer Brynjulf Skjulsvik har bred og lang faglig erfaring. Firmaet er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Pro Integrated Management AS sin forretningsidé er å drive rådgivning med høy kompetanse innen bygging, drift og forvaltning av eiendommer. Arbeidet skal være strukturert for utnyttelse av høy kompetanse i byggeprosessen. Vi fokuserer på tverrfaglighet i alt vårt arbeide. Tverrfagligheten gjør oss godt egnet som Integrator, teknisk prosjektleder, teknisk byggeleder i komplekse prosjekter.

Et av satsningsområdene er innen helsebygg hvor komplekse prosesser skal bygges og driftes. Her er spesialrom som isolater, operasjonsstuer og laboratorier viktige funksjoner.

 

Pro Integrated Management AS

 

Les mer om Styrsys