Dagfin Skaar AS har fornyet sin sentrale godkjenning med støtte fra Styrsys

NyheterADMIN18 April 2018

Dagfin Skaar AS har nylig hatt tilsyn fra Direktoratet for byggkvalitet i forbindelse med søknad om ny sentral godkjenning.

ITassist har laget en egen hjelpeside i Styrsys for prosessen med sentral godkjenning. ITassist bisto også i arbeidet som fagrådgivere.

Ingen større avvik ble anmerket i forbindelse med tilsynet. Ny sentral godkjenning ble invilget.

Les mer om Dagfin Skaar AS

Les mer om Styrsys