Trocon AS har valgt Styrsys som KS-system

NyheterADMIN19 August 2019

Vi har gleden av å meddele at Trocon As har valgt Styrsys som sitt nye KS-system.

Trocon AS er RIF medlem og hadde behov for et KS-system som dekker RIF sine krav til medlemskap.

Valget falt på Styrsys, som er utviklet sammen med og er anbefalt av RIF.