Terraplan AS velger Styrsys som KS-system

NyheterADMIN07 October 2019

Vi har gleden av å meddele at Terraplan har valgt Styrsys som sitt KS-system.

Terraplan er en nystartet rådgivende bedrift innen geologiske undersøkelser.

Terraplan hadde behov for et system tilpasset rådgivende bedrifter og som dekker minstekrav til sentral godkjenning.

Terraplan skal starte prosess med søknad om sentral godkjenning og benytter hjelpesidene som ligger i Styrsys.