«I jakten på en god systemløsning for nytt KS og prosjektstyringssystem kom vi i kontakt med ITassist, overgangen til Styrsys har vært mye jobb med alle våre dokumenter, sjekklister og krav vi skal tilfredsstille som rådgivende ingeniører innen VVS– men ITassist har vært glimrende på support og fleksibilitet, og har gjort en kjempejobb sammen med oss for å utvikle ny KS plattform. Det er helt avgjørende for oss som rådgivende ingeniører å ha et oversiktlig system med en brukerterskel som er lav. Med bakgrunn i nytt KS system og godt arbeid fra både ITassist, Cowi og KS gruppen i VB Tekniske fikk vi innvilget sentral godkjenning på øverste nivå iht. tidsplanen vår».
«KS/HMS systemet Styrsys har nå vært i bruk hos Grunnteknikk i 6 år. Kvalitetsportalen gjør det enklere for oss å strukturere opp vårt kvalitetsarbeid, samt gi tilgang til alle på Grunnteknikk's kontorer i Norge. Publiseringsverktøyet «Content Manager» fra ITassist, ligger i bunnen. Denne modulen bekreftes å være svært innholdsrik og brukervennlig, og kan enkelt tilpasses vårt eget behov for strukturering av kvalitetsdata. 
Vi er svært tilfreds med løsningen, og den er nøkkelen for oss, til å holde orden på kvalitetsarbeidet i Grunnteknikk.»
Vi i Løvlien Georåd hadde behov for et nytt KS/HMS system. For oss var det viktig å få et godt rammeverk for å samle all styringsinformasjon. Det var også viktig for oss at løsningen inneholdt et portalrammeverk. Valget falt på ITassist sitt KS/HMS system (Styrsys), da dette dekket våre krav til løsning og også var et anbefalt KS/HMS system av branjeorganisasjonen RIF. Det at vi fikk hjelp av ITassist sin fagmann Endre Grimsmo i prosessen var også av stor betydnig for å komme raskt i gang med sturkturen på fagarbeidet.

Ved å benytte Styrsys har vi fått en bedre struktur på vårt faginnhold og et intranett hvor all bedriftsrelatert informasjon er samlet. For den ansatte er det enklere å finne informasjon i en felles fagportal.

ITassist har fulgt oss opp underveis i prossessen og har respondert raskt ved spørsmål.