Systemet er modulbasert. Det er fullt mulig å vokse med systemet og kjøpe de modulene man trenger ved behov. Tilrettelagt for både desktop og mobile enheter. Under vises de ulike modulene ITassist tilbyr innenfor prosjektstyring og prosjektadministrasjon.

ITassist tilbyr et funksjonsrikt prosjektstyringsverktøy, som kan skreddersys din bedrift sine behov og arbeidsprosesser.

Grunnfilosofien i vårt modulbaserte verktøy er bedre styring og kontroll i prosjektgjennomføringen, prosjekt integrert med KS, færre systemer å vedlikeholde, enklere å samarbeide i prosjektgjennomføringen og digitaliseringen av arbeidsprosesser som sparer kundene våre for bruk av tid.

Her er det mulig å se funksjoner for timeføring, opprette prosjekter, opprette hendelser, laste opp bilder og dokumenter, signere og anotere, utføre kontroller: Guide

Under vises funksjoner og moduler om inngår i vårt modulbaserte verktøy.

Prosjektstyring

Prosjektadm.

Bedre kontroll og styring i prosjektgjennomføringen. Tildeling av oppgaver med ansvar og tidsfrister. Godkjenning på flere nivåer. All dokumentasjon og korrespondanse på et sted. Prosjektmaler med gjenbruk av sjekklister og oppgaver. Digitalisering av inspeksjoner og uavhengige kontroller. Dokumentstyring og revisjonshistorikk.

 

Dokument- og avvikshåndtering

Avvikshåndtering- og risikostyring

Avvik registeres enkelt via desktop eller håndholdte enheter. Gjøremål tildeles ansvarlig person med oppsatte frister. Sikker jobbanalyse og vurdering av sannsynlighet for at kritiske hendelser inntreffer.

 

Ressursstyring

Ressursstyring

Bedre oversikt over ressurssituasjonen og hva den ansatte har av oppgaver/ledig tid. Det er også mulig å planlegge oppgaver fram i tid.

Timeføring og faktureringsunderlag

Timeføring og faktureringsunderlag

Enkelt å føre timer fra mobil eller desktop. Leder får varsel og godkjenner timer. Krav til dokumentasjon for kontroller kan settes opp til å følge faktura. Fakturagrunnlag genereres automatisk når timer er ført.

Innholdsportal

Innholdsportal

Enkelt å lage, redigere og vedlikeholde nettsider, intranettportaler og kunnskapsportaler, for deling av informasjon, til både ansatte og eksternt ut mot markedet.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Enkelt kunne kommunisere og få tilbakemeldinger fra ansatte og kunder via web. Kan benyttes til internkursing for ansatte. Det settes enkelt opp spørsmål som de ansatte må svare på i undersøkelsen eller kursingen. Modulen kan også benyttes til måling av kundetilfredshet, som en del av prosjektevalueringen.

Lagd for skyen

Lagd for skyen

Enkel pålogging. Plattformen er fremtidsrettet og skybasert. Som kunde får du brukernavn og passord for innlogging. Rollestyrt. Sikkerhetssertifikat for sikker pålogging. Kan også settes opp lokalt om bedriften ønsker det.